Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Horror stories for Halloween: Book Circle

Skapad 2020-11-11 08:56 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Gruppläsning med syfte att träna elevernas läsförståelse med vikt på muntliga diskussioner.
Grundskola 9 Engelska
En uppgift som går ut på att läsa skönlitterära verk på engelska samt att diskutera utifrån det lästa.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Målet med bokcirkeln är att öva på att förstå skriven engelska samt att kunna diskutera innehållet i texten med andra.

Mål

Ni ska träna på att läsa längre texter och att diskutera runt varierande ämnen.

Undervisning

Ni får i grupper om 3-4 elever samma novell och ska var och en för sig läsa novellen för att sedan diskutera innehållet med varandra. Vi delar upp novellerna i fyra delar som är läxa varje vecka. Varje elev kommer också att få en speciell uppgift till varje diskussionstillfälle. Efter varje samtal byter ni i gruppen uppgift. Varje gruppdiskussion ska spelas in med quick time ljudinspelning och publiceras på unikum. Följande roller ska ni förbereda till varje möte:

Discussion leader: leder mötet, hälsar välkomna, fördelar ordet och ser till att alla redovisar sitt uppdrag. Du ansvarar för att fördela arbetsuppgiften till nästa gång, samt att gruppen diskuterar vilken som är den viktigaste händelsen i avsnittet och också vad ni tror kommer hända härnäst.

Summarizer: har förberett och berättar en sammanfattning om vad som hänt i historien i det avsnitt som lästs till mötet.

Character tracer: tittar närmare på en karaktär i texten och har förberett att berätta om den här personens personlighet, roll i berättelsen och vad du tror kommer hända med honom/henne.

Creative connector: hitta kopplingar mellan boken och världen utanför. Koppla det du läst till ditt eget liv: saker du sett, hört eller upplevt. 1.  Återberätta den scen i novellen som du kopplar till genom att på ett enkelt sätt summera scenen. 2. Sedan berättar du vad det påminner dig om. 3. Slutligen påpeka likheter och skillnader.

Arbetet kommer att hålla på under 2-3 veckor

Arbetet kommer att avslutas med ett läsförståelsetest.

 

Three Short Stories to choose from:

The Man in the Black Suit

The Birds

The Long Rain

 

 

 

Formell del

Övergrpande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskraven

Uppgifter

 • Book Circle 3

 • Book Circle 2

 • Book Circle 1

 • Book Circle part 2

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Book Circle and reading exercises

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse för det som lästs
Här bedöms din förmåga på läsförståelse på provdelen
Eleven kan förstå delar av innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer.
Sammanfatta och redogöra för texter
Här bedöms din förmåga på diskussionerna kring den bok ni läst i gruppen
Eleven visar sin förståelse genom att lösryckt citera och nämna något av innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lässtrategier
Hur väl genomför du uppgiften? Tar du till dig formativ bedömning och arbetar för att förbättra förmågan?
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna har eleven en metod för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: