Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsandets magi!

Skapad 2020-11-11 09:02 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi undersöker hur man kan använda sig av olika lässtrategier för flyt och förståelse.

Innehåll

Begrepp:

spågumma, detektiv, cowboy, konstnär, reporter, hitta svar i texten, läsa mellan raderna och dra egna slutsater till egen erfarenhet utifrån det du har läst.

Dessa förmågor kommer att tränas och läras på följande vis:

- genom att du läser en "Nyckel till skatten" samt egen lånade böcker och/eller digitala. Där kommer du träna dig på att läsa med flyt och förståelse. Vi har gemensamma genomgångar hur man kan läsa en bok utifrån olika lässtrategier. Du kommer tillsammans med en lärkamrat diskutera vad dessa strategier kan hjälpa dig med i din läsning. Utifrån era diskussioner tar ni med er vad som kan hjälpa er vidare i er fortsatta läsutveckling.

- genom att du använder dig av reflektionsfrågor utifrån din bok. Du kommer träna dig på att förstå vad texten kommer att handla om, leta svåra/utmanande ord/begrepp samt sätta in dem i ett sammanhang, sammanfatta texten, illustrera bild kopplat till texten, ställa frågor till det du läser, hitta svar i texten, läsa en text och dra slutsater vad texten vill berätta för dig samt utifrån texten kunna dra egna slutsater till egna livet. Du kommer tillsammans med lärakamrat lyfta dina reflektioner och diskutera om det finns fler sätt att se på boken. Under boksamtalen reflekterar ni tillsammans över hur ni kan träna er vidare i att tolka en skönlitterär bok. 

- genom att du skriver reflektioner till läst text. Du kommer kontinuerligt få respons kring din läsning under veckan. 

Lässtrategier som lyfts:

spågumma, detektiv, cowboy, konstnär, reporter, hitta svar i texten, läsa mellan raderna och dra egna slutsater till egen erfarenhet utifrån det du har läst. 

Material/digitala hjälpmedel:

- "Nyckel till skatten"
- skönlitterär bok
- reflektionsfrågor via Unikum.
- inläsningstjänst

Dina förmågor kommer att bedömas på följande sätt:

- genom att vi kontinuerligt varje vecka diskuterar/kommenterar dina reflektioner kring det du har läst. 

- genom att läsa med flyt och förståelse kring det du läser. 

- bedömningsstödet för att läsa skolår 1-3. 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av läsning HT-20!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsa

Rubrik 1

Med stöd
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Aspekt 2
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Aspekt 3
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Aspekt 4
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: