Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens utveckling

Skapad 2020-11-11 09:06 i Murgårdsskolan Sandviken
Teknikens utveckling
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur fungerar en maskin? Idag har vi mycket avancerade maskiner som drivs av elektricitet och styrs via elektronik. Men alla maskiner har en föregångare som inte alltför länge sedan såg dagens ljus. Har du koll på de enkla maskinerna och vad har de utvecklats till? Sedan kombineras dessa enkla maskiner för att bygga mer eller mindre avancerade maskiner. Kan du några?

Innehåll

Tekniken utveckling "Uppfinningen"

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll

 

 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter

Arbete kommer att innehålla:

 • Ett praktiskt moment - rita en skiss och bygga en modell av en uppfinning i grupp.
 • Ett skriftligt moment - skriva ett individuellt arbete (max 12 sidor) som innehåller:   * Försättsblad (rubrik, författare samt eventuellt en bild)   * Innehållsförteckning   * Faktadel (historik, funktion)     * Diskussionsdel (reflektion om påverkan)   * Källförteckning med källkritik
 • En muntlig redovisning - genomföra en muntlig redovisning i grupp (max 10 min)

Ett krav för godkänt är att ett godkänt arbetet lämnats in samt deltagande vid redovisningen

Bedömning:

 • Genomförande av konstruktionsarbete i grupp
 • Dokumentera och göra skisser
 • Reflektera och resonera hur uppfinningen förändrats över tid
 • Reflektera och resonera kring konsekvenser för människa, miljö och samhälle (påverkan!).

 

 

Matriser

Tk
Teknikens utveckling

Förnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bygga
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Skriva
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: