Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall Baklängesplanering Hammars Fritidshem

Skapad 2020-11-11 09:11 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 6
Mall för baklängesplanering

Innehåll

 

 

 

Förmåga

Skriv den eller de förmågor som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla genom arbetet med området 

 

Centralt innehåll

som eleverna kommer att få möta utifrån styrdokumenten 

 

Lärandemål

Formulera ett eller flera mål som beskriver vad eleverna ska lära av undervisningen. När målen formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Konkretisering av elevernas mål:

 

 

Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. Detta görs med fördel tillsammans med elever.

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?Undervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen. Tidsramar, ansvarsområden och elevernas inflytande.

 

 

 

Resultat och analys av utvärdering

Hur väl nåddes målen. Vad fungerade bra, mindre bra. Synpunkter från elever och lärdomar inför kommande undervisning. Har arbetsområdet bidragit till nya utvecklingsområden. (Kan du koppla analysen till aktuell forskning)

 

 

 

Områden att beakta

Utifrån resultat och analys, vilken del av målområdet finns behov av att utveckla?

Åtgärder i punktform:

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: