Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning: Tusen gånger starkare (9C ht-20)

Skapad 2020-11-11 09:24 i Nannaskolan Uppsala
Läsning och olika muntliga/skriftliga uppgifter till boken.
Grundskola 8 Svenska
Under några veckor läser vi romanen Tusen gånger starkare av Christina Herrström.

Innehåll

Syfte

Träna att läsa och analysera/reflektera kring skönlitterära texter.

 

Innehåll

Dels gemensam, dels individuell läsning av boken.

Mindre uppgifter längs arbetets gång: reflektera kring innehållet både muntligt och skriftligt.

Läsläxorna är ej bestämda i förväg - jag informerar muntligt och lägger ut info i Unikum.

 

Bedömning

Deltagande i diskussioner om boken.
De skriftliga uppgifter som ges.

Matriser

Sv
Tusen gånger starkare

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om texters budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: