Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling -Havet

Skapad 2020-11-11 09:35 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar utveckling- Havet som inriktning.

Innehåll

Vi vill att barnen ska få svar på de frågor och funderingar som de själva har om hållbar utveckling samt öka deras kunskap kring havet med hjälp av läroplanens olika delmål . Agenda 2030:s mål ska ligga som grund för en hållbar utveckling.  Stockholm ska vara en föregångskommun vad gäller upphandling av mat som minskar klimatpåverkan. Detta kommer vi göra genom att använda i vårt arbete med barnen genom att använda barnens förkunskaper om ämnet för att sedan bygga vidare kvalitativs arbetet. Det innebär genom att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar, bygga, skapa och konstruera samt genom att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Detta gör vi för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar till att utmana barnens utveckling.

Vi genomförde observationer med fokus på havets innehåll . Vi märkte att vi behöver arbeta med  hållbar utveckling som kan ske på olika sätt därför har vi inriktat oss till havets djup. Vi heter sköldpaddorna och har börjat att introducera barnen med frågor  om vad finns i havet?


I läroplanen  utgår vi utifrån hållbar utveckling som ämnesområde och vårt lärande objekt är att barnen ska få en större förståelse om havets innebörd.  Men intresset vände och rikta in sig till hajar och fascination om vad en haj är. För att skapa ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete utgår vi ifrån att förändra våra frågor och låta barnen leda oss för olika djur, föremål, figurer, färger som finns i havet. Vi förändrar våra frågar och synliggör barnens lärprocesser med att omformulera våra frågor och använda detta i våra planerade projekttillfällen. 
 

Förväntningar

Vi förväntar oss att förstärka barnens kunskaper om havet, havsdjur och kretslopp. Vi vill att barnen ska få ökade kunskaper kring sig själv utifrån ett hållbart kretslopp. 


Hur?

 

Ett gemensamt utforskande, ett samspel och delaktighet tillsammans med barnen. Vi vill i vårt utforskande synsätt upptäcka kunskap tillsammans med barnen. Kunskap som ger avtryck och tillhandahålls på ett lustfyllt sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: