Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska Ht-2020

Skapad 2020-11-11 09:40 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Intentionen är att motivera eleven att använda modersmålet vilket är stimulerande för elevens - utveckling och identitet. 1. Faktatext 2. Skriva brev 3. Samtalar om aktuella ämne 4. Läser skönlitteratur.

Innehåll

Undervisning

1. Faktatext:  Eleven läser fakta om spansktalande länder , tränas att förstå textens budskap och sådant som står mellan raderna och gör eget arbete i Powerpoint och presenterar muntligt och skriftligt.

2. Skriva brev: Eleven tränas att skapa texter där ord och bild samspelar.

3. Samtalar om aktuella ämnen: Den här terminen jobbar vi med tema som till exempel Kvinnans situation i Spanien och aktuella jämlikhetsfrågor i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

4. Skönlitteratur: Eleven läser olika kapitel och svara på frågor för att visa deras läsförståelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: