Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera med Microbit (ht20)

Skapad 2020-11-11 09:51 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Teknik
Programmering handlar om att lösa problem med hjälp av en dator. En person skriver instruktioner med ett programmeringsspråk som datorn tolkar och styr olika processer utifrån. Vad är en Micro:bit? Det är en programmerbar mikrokontroller (dator) i fickformat som inbjuder till stor kreativitet med digital teknik, den innehåller ett flertal olika sensorer som. ex temperaturgivare, gyro m.m. Du kommer att få lär dig grunderna i blockprogrammering. Förutom grunderna i programmering så kommer du även få integrera programmeringen med arb.området Elektronik.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (vad du ska kunna):

 • Känna till grundläggande begrepp (se begreppsordlista).
 • Känna till grundera i programmering
 • Känna till tekniska lösningar inom elektronik och hur de kan programmeras (labbplattan).
 • Känna till flera olika elektriska komponenter och hur de samverkar (labbplattan).
 • Kunna genomföra egna konstruktioner med hjälp av programmering.
 • Kunna använda digitala verktyg (micro:bit) för att genomföra simuleringar.

 

Begrepp att känna till:

 • Program
 • Kod
 • Blockprogrammering
 • Algoritm
 • Programspråk
 • Maskinkod
 • Skript-editor
 • Sensorer
 • Sekvens
 • Repetition
 • Villkor
 • Variabel
 • Funktioner
 • Simulator

 

 

Länkar till Begreppsfilmer:

 

Arbetssätt:

 • Arbeta praktiskt med mikroprocessorn Microbit, med tillhörande blockprogrammering. Webbsidan :Microbit.org
 • Du kommer att få arbeta utifrån ett arbetshäfte 1 där valda "problem" finns presenterande.
 • Du följer instruktionerna och genomför programmeringen, varvid resultatet kommer att synliggöras på Microbit eller på Labbplattan.
 • Det kommer även att ingå teoretiska delar i kursen, som tar upp grundläggande begrepp om programmering. 

 

Bedömning:

 • Ditt aktiva deltagande på lektionerna
 • Din förmåga att lösa de "problem" som ingår i arb.häftet., där din förmåga att läsa/följa givna instruktioner kommer att vara avgörande för resultatet (simulator eller labbplattan)

 

 

Se vidare kunskapsmatris

 

Vad är Micro:bit?

Uppgifter

 • Programmeringsbegrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknikmatris

E
C
A
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: