Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder årskurs 7

Skapad 2020-11-11 10:10 i Söderskolan Falkenberg
I detta arbetsområde lär vi oss mer om vad kemi är, kemins metoder och arbetssätt.
Grundskola 7 Kemi
I detta arbetsområde lär vi oss mer om vad kemi är, kemins metoder och arbetssätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall lära dig 

- mer om kemi, vad det är och vad det används till, kemins metoder och arbetssätt.

-att planera, genomföra och utvärdera en systematisk undersökning.

Undervisning och arbetsformer

-genomgångar

-laborationer

- Studie.se

- Filmer

 

Bedömning - vad och hur

Grundläggande kemi

 

Kemi

 

För att nå målen i kursen skall eleven:

 

 • Förklara grundämne, molekyl, kemisk förening och skillnaden mellan dem

 • Beskriva en atoms uppbyggnad med elektroner, neutroner och protoner

 • Visa förståelse för att allt finns kvar och bara omvandlas

 • Kunna skriva en enkel laborationsrapport

 • Beskriva ett ämnes olika egenskaper

 • Kunna beskriva olika sätt att skilja ämnen från varandra

 • Känna till några olika typer av blandningar

 • Kunna redovisa vad som menas med fast, flytande och gasform

 • Kunna följa en instruktion och genomföra en laboration på ett säkert sätt

 • Känna till namnen på vanligt förekommande material samt kunna handskas med dem på ett säkert sätt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: