Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- Vänskap

Skapad 2020-11-11 10:16 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Mall för pedagogisk planering för fritidshem, Lillegårdsskolan, Partille kommun
Grundskola F – 3
Pedagogisk planering för vara en god vän

Innehåll

Pedagogisk planering för att vara en god vän

Åk: 1

Tidsplanering: Ca 1 vecka

Datum: 7/12-11/12-20

AktivitetVi kommer att diskutera vad vänskap kan vara och hur man kan vara en god vän. Vi kommer att prata om känslor. Vi kommer att prata om hur man på olika sätt kan hantera konflikter. Vi kommer att se filmer som tar upp vänskap och konflikthantering. Vi kommer att ha drama där vi visar upp olika situationer där vänskap och konflikthantering blir synligt. Vi kommer att gestalta känslor på olika sätt.

Syftet med undervisningen är att barnen ska få en bra arbetsmiljö och ett fungerande socialt samspel med varandra.
Syftet är även att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

Du kommer att få träna på:

 • Att sätta ord på känslor
 • Att träna på konflikthantering
 • Att gestalta känslor
 • Problemlösning
 • Samarbete
 • Analysera och reflektera över vad begreppet vänskap kan betyda

 

Måndag: Titta på UR film vara vänner, diskuterar filmens innehåll och begrepp. Rita ansiktsuttryck med känslor som arg, ledsen, glad, kär, rädd och besviken. Vi samtalar om  vad som gör en ledsen, glad, arg, besviken, rädd eller kär.

Tisdag: Titta på UR film vara vänner, diskuterar filmens innehåll och begrepp. Spela upp en kort pjäs om vänskap och konflikthantering i grupper om fyra.

Onsdag: Titta på UR film vara vänner, diskutera filmens innehåll och begrepp. Vi samtalar om hur det är att vara en bra kompis, ritar hjärtan och skriver om vänskap i dem

Torsdag: Titta på UR film vara vänner, diskuterar filmens innehåll och begrepp. Leker en vänskapslek som heter "Att ge stöd", se länk 

https://lekar.folkhalsan.fi/vanskapslekar/kompiskonst-att-ge-stod-ur-materialet-kompiskonst-fardigheter-i-att-uppratthalla-samspel-och-?Search=&Plats%5Binne%5D=inne&Egenskaper%5B34%5D=34&Niva%5Blugn%5D=lugn&Type=getFriendshipGamesForm&Start=0&Sort=

Fredag: Titta på UR film vara vänner, diskuterar filmens innehåll och begrepp. Vi ritar en teckning med valfritt motiv om vänskap

 

Dokumentation: Vi fotar och sätter upp elevernas teckningar med känslouttryck, hjärtan och vänskap på väggen

 

UTVÄRDERING- hur gick det?

På elevrådet som är på fredagar frågar vi eleverna om hur det gick och vad de lärt sig från veckan.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: