Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk, dialekter och minoritetsspråk.

Skapad 2020-11-11 10:17 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Skrivprojektet Ön
Grundskola 5 Svenska
Det här arbetsområdet kommer att handla om nordiska språk, dialekter och minoritetsspråk.

Innehåll

Vi kommer att göra en liten bok som kommer att handla om nordiska språk, dialekter samt de minoritetsspråk som finns i Sverige. 

I bedömningen kommer jag att titta på hur du kombinerat text och bild i din bok, hur din text är skriven och om du har grundläggande kunskaper om de nordiska språken, dialekter samt minoritetsspråk. 

Vi kommer att: 

 • Se informationsfilm

 • Se och lyssna på barnprogram på de olika språken. 

 • Titta och jämföra alfabet. 

 • Lyssna efter skillnader och likheter. 

 • Träna på att skriva läsligt i böckerna. 

 • Kombinera text och bild. 

Lykke til/Ellen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: