Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 7 vecka 45-48 planering Sofia skola

Skapad 2020-11-11 11:07 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi kommer öva verb, klassrumsfraser, klassrumsord, klädesplaggen och olika tidsangivelser. Du berättar vad du gör vid olika tidpunkter.

Innehåll

Klassrumsord, fraser, klockan och klädesplaggen

 

                                       V 45-48

Centralt innehåll:

·    Ämnesområden som är välbekanta för eleverna

·    Vardagliga situationer

 

Vad ska vi lära oss?

Den här perioden kommer vi att arbeta med sånt som har med skolan att göra-som klockslag, ämnen och några vanliga ”åsiktsfraser”. Du kommer också att få veta lite om hur det skolsystemet fungerar. Det skiljer sig en del från den svenska skolan- men hur?

 

Vi kommer framförallt att arbeta med:

·    Ord och uttryck som används i miljön runt omkring dig, t.ex. skolmiljön.

·    Uppfatta och förstå instruktioner på målspråket

·    Namn på olika skolämnen

·    Klockslag

·    Klädesplagg

·    Ämnesområden som är välbekanta för eleverna

·    Vardagliga situationer

 

 

Syfte:

·    Förstå och tolka innehållet i talat språk

·    Formulera sig och kommunicera

·    Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Hur:

·    Vi kommer att namnge föremålen i salen

·    Du ska visa att du förstår och kan använda dig av instruktioner på målspråket

·    På torsdagarna kommer vi att ha korta förhör

·    Du ska lära dig 10 valfria skolämnen . Du kommer få skapa ett schema på tyska.

·    Välj ut 7 klockslag under dygnet och berätta vad du gör

Läxor:

·    V 45 Torsd  Ord som används i klassrummet.

·    V 46 Torsd  Prov- Presentera olika personer, verb, klockan, klassrumsfraser och räkneorden.

·    V 47 Torsd  Klädesplagg

·    V 48 Torsd   Modevisning

 

Bedömning:

·    Din aktivitet på lektionen

·    Hur du använder dig av hjälpmedel, strategier när språket inte räcker till.

·    Hur du presenterar ditt dygn och klädesplaggen.

·    Hur väl du visar att du uppfattar målspråket inom skola, klockslag och klassrumsfraser

Betygskriterier, moderna språk

E

C

A

Eleven kan förstå det mest   väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo

Eleven kan förstå det   huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat,   enkelt språk i lugnt tempo

 

Eleven kan förstå helheten och   uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo

Eleven visar sin förståelse genom   att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med   godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven   visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och   kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande   resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven   visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och   kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat   agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

 

I muntliga och skriftliga   framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt   med fraser och meningar.

I muntliga och skriftliga   framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt   tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga och skriftliga framställningar av   olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt   sammanhängande.

 

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion   kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem   i och förbättrar interaktionen.

I muntlig och skriftlig interaktion   kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser   problem i och förbättrar interaktionen.

I muntlig och skriftlig interaktion   kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar   samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom   kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser   problem i och förbättrar interaktionen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: