Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP – Blodomlopp, hjärta, andning, och matspjälkning

Skapad 2020-11-11 10:55 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Biologi Kemi
Du består av mer än 50 000 000 000 000 celler! Likadana celler samarbetar och bildar vävnader och organ i din kropp. I det här arbetsområdet, får du lära dig mer om den fascinerande kroppen och vad den behöver för att fungera bra. Vi kommer att följa matens väg genom kroppen, från tallrik till toalett. Vi kommer att studera livets viktigaste fysiologiska funktioner och anatomi hos människan. Det vi kommer studera är hjärtat (cirkulation), lungorna (andning) och magen (matspjälkning). Vi kommer även arbeta med matens kemi. fysiologi (hur kroppens delar fungerar och samarbetar kemiskt) anatomi (vad allt i kroppen heter och hur den en organism är uppbyggd)

Innehåll

Efter kursen skall du kunna

·      hur matspjälkningsorganen fungerar och samverkar med andra organ - organens namn, plats och uppgift (Bi)

·      hur våra näringsämnen (kolhydrater, proteiner och fetter) är uppbyggda och vad de används till i kroppen (Bi, Ke)

·      innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan (Bi, Ke)

·      de kemiska processer som sker när näringsämnen bryts ned i kroppen vid matspjälkningen, vad ett enzym är (Ke)

·      vad som finns i blodet och vilka uppgifter blodet har (Bi, Ke)

·      hur kroppen tar upp syre och gör sig av med ”avfall” (Bi, Ke)

·      genomföra laborationer och skriva laborationsrapport (Bi, Ke)

·      hur man med hjälp av kunskaper i kemi kan analysera olika matprover och ta reda på vilka näringsämnen de innehåller (Ke)

·      att hitta och använda information för att sammanställa en text och delta i en diskussion. (Bi, Ke)

 

Arbetssätt:

·      Laborationer

·      Filmer

·      Läsa litteratur

·      Powerpoint

·      Diskussioner

 

Tidsåtgång:

Ca 8 veckor

 

Bedömning:

Utifrån kravnivåerna i biologi och kemi kommer det att bedömas hur du använder dina kunskaper i tal, skrift och praktiskt arbete. Det kommer vara praktiska examinationer (laborationer) och skriftliga examinationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
  Bi  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Ke  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: