Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljudmiljö-ljudvågor

Skapad 2020-11-11 11:20 i Lendahls musikförskola Alingsås
Förskola
Ljudvågor Ett arbetssätt för att förstå mer kring ljud och hur vi påverkar vår ljudmiljö.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?


Vi arbetar med vår ljudmiljö som en del i att ta ansvar för vår gemensamma miljö. När vi alla blir mer medvetna om vilka ljud vi tycker om och inte tycker om samt vår egen påverkan av ljudmiljön kan vi skapa en bättre ljudmiljö.
Det gemensamma arbetet kring ljudvågor skapar en grund med en gemensam förståelse och gemensamma ord som är lätt för oss alla att prata om och återknyta till.
Detta arbete återkommer varje terminsstart, liksom arbetet med kompisregeln.

 

 

 

Mål:

 

 • • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

  • Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen
 • • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
 • • Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande. 

 

Vart ska vi?


Barnen ska utveckla en medvetenhet kring ljud och sitt eget sätt att låta och göra ljud utan att känna sig begränsad. Det är viktigt att barnen inte får med sig förmaningar om att vara tysta utan att de får erfarenheter som gör att de kan påverka sin ljud.  

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Vi arbetar med att lyssna på olika ljud och fundera på vilka ljud vi tycker om och vilka vi inte tycker om.

På musiksamlingarna skapar vi orkester av alla möjliga sorters ljud. Vi spelar på skräp som papper, flaskor och kartonger, material som lego, bilar samt rytminstrument till sången ”Allting som låter kan bli musik”. Vi använder oss av materialet ”Huller om buller” där bl a den sången är hämtad. Materialet innehåller också lite fakta om örat och hörsel, samt samtalsfrågor som ”Vilken är den tystaste plats du vet?”
I det skapande arbetet ritar vi mjuka och vassa ljudvågor samt vilka ljud vi var och en uppfattar som mjuka respektive hårda. Kring det skapandet uppstår samtal kring ljud.

Vi har bilder uppsatta på väggen med mjuka ljudvågor och vassa ljudvågor. Vi tar ner bilderna och gör kopplingar när vi arbetar med olika aktiviteter. Bilderna finns alltid på väggen och både barn och vuxna kan hänvisa till dem.

Innan varje måltid har vi en tyst stund vid varje matbord. Syftet är att uppmärksamma tystnaden och de ljud som kanske ändå finns där. I en miljö med mycket ljud är det bra att skapa tyst platser. Vi pratar om att det är bra för örat. Stunden skapar också ett lugn inför måltiden


Vad ska och hur ska vi dokumentera?
Vi dokumenterar arbetet i Unikum. Det skapande arbetet dokumenterar vi på väggar och det inbjuder till samtal.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: