Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 9 - ¿Cuánto vale? (v. 47-49)

Skapad 2020-11-11 11:44 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Arbetsområde: ¿Cuánto vale? Syfte: Förstå innehållet i talat språk och texter där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Kunna formulera sig i tal och skrift samt kommunicera där man beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. Utveckla olika språkliga strategier.

Innehåll

¿Cuánto vale?

  • TB (Textbok) s. 36 - 39
  • ÖB (Övningsbok) s. 44 - 49

Detta kommer du lära dig:

- Beställa på Café

- Handla i affärer

- Uttrycka känslor och tankar

 

LÄXA: Vecka 47

 

A. ¿Cuáto vale?

  1. TB (Textbok) s. 36 -37

    ÖB (Övningsbok) s. 44 - 46 

Online uppgifter: ¿Cuánto vale?

 

B. De compras

TB (Textbok) s. 38 - 39

ÖB (Övningsbok) s. 47 - 49

Online uppgifter: De Compras

 

 

Matriser

Spanska åk 9 - Mis ¿Cuánto vale? (v. 47-49)

Mis vacaciones - Capítulo 1

Förstå innehållet i talat språk och texter där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Kunna formulera sig i tal och skrift samt kommunicera där man beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. Utveckla olika språkliga strategier.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet – t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda någon strategi för läsning.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet -– t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet -– t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda strategier för läsning.
Lyssna
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet – t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda någon strategi för lyssnande.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet -– t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där beställer på café, handlar i olika affärer samt beskriver tankar och känslor. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet -– t.ex. genom att göra uppgifter i övningsboken. Du kan välja och använda strategier för lyssnande.
Skriva
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. Du kan göra enstaka enkla förbättringar av dina egna texter av olika slag – t.ex. proyectos. I skriftlig interaktion där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. Du kan göra enkla förbättringar av dina egna texter av olika slag – t.ex. proyectos. I skriftlig interaktion där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan skriva enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande texter och dialoger där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. Du kan göra enkla förbättringar av dina egna texter av olika slag – t.ex. proyectos. I skriftlig interaktion där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Prata
Du kan formulera och uttrycka dig enkelt och begripligt i tal där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. I samtal/interaktion med andra där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor.kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. I samtal/interaktion med andra där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslo kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor. I samtal/interaktion med andra där du beställer på café och handlar i en affär samt beskriva sina tankar och känslor kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: