Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 PP Religion - Etik

Skapad 2020-11-11 12:08 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde i religion som handlar om etik.
Grundskola 7 Religionskunskap
Ett arbetsområde i religion som handlar om etik.

Innehåll

Ur Lgr11 Övergripande syfte för religionsämnet

Du ska kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

 

 

Ur det centrala innehållet för åk 7-9

Etik

·       Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

·       Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

·       Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

 

Förmågor du ska träna, visa och bedömas i

 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretiserat i arb.omr.

etik

Visa begreppsförståelse och faktakunskaper

Förstå och centrala ord,  begrepp och etiska modellers innebörd när du talar, läser, lyssnar och skriver inom området.

·       Vilka begrepp ska man kunna använda när man diskuterar, läser och skriver om etik och etiska frågor?

 

·       Vilka är de etiska modellerna och deras syn på hur man bör handla?

 

 

Resonera och argumentera

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 

·       Hur svarar de etiska modellerna och synsätten på olika moraliska frågeställningar?

 

·       Hur resonerar du själv?

 

 

 Begreppsförmåga och faktakunskaper om de etiska modellerna  testas av fredagen v 46.

Din resonemangsförmåga visar du i en resonemangsuppgift fredagen v 47.

Arbetssätt och arbetsmaterial

Genomgångar, diskussionsövningar, värderingsövningar, läsning av texter, film, analys av bilder.

Religionsboken  SOS Religion 7. Finns att hämta hem i inläsningstjänst. Gå via skolportalen. Classroom för åk 7 religion.

 

 

 

Matriser

Re
Ht 20 Religion - Etik

F
E
C
A
Kunskaper om begrepp och modeller
Du kan tillämpa de fyra etiska tankemodellerna på ett etiskt dilemma.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonera om etisk frågeställning
Motivera och argumentera för olika etiska modellers och lösningar och konsekvenser.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: