Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Champ 5 kapitel 1-6

Skapad 2020-11-11 12:45 i Bälinge skola Uppsala
Grundskola 5 – 6 Engelska
Champ 5 hjälper dig att utveckla din engelska ännu mer. Du ska få läsa, skriva, prata och lyssna. Welcome to a new exciting year of English! Enjoy!

Innehåll

 

Planering av chapter 1-6 i Champ 5. Vi läser och lyssnar gemensamt i skolan på texterna i textbook. Eleverna arbetar med de olika övningarna enskilt, i par eller i grupp. 

Chapter 1. The ghost  (klockan, adjektiv, presens av be, prepositioner)

Chapter 2. The strange letters (veckodagar, alfabetet, beskriva ett rum, plural, there is, do i frågor)

Chapter 3 and 4. The code, A visit to Ainsbury  (he works, she works, bestämd artikel,fråga efter vägen, förklara vägen, prepositioner)

Chapter 5. The United States of America (kartan, väderstrecken, berätta om USA)

Chapter 6 Little red riding hood (repetition och diagnos av kunskaper)

Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår och ignorera det du inte förstår
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • Försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • härma (säga efter)
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppspråk, rita....)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • härma (skriva av)
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

 

 

Vad bedöms och hur?

Genom att följa hur du deltar i lektionsarbetet och hur du kan genomföra de olika uppgifterna kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

 • förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo

 • på ett enkelt och begripligt sätt kunna skriva fraser och meningar

 • muntlig kunna formulera dig med ord och fraser

 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig

 • muntligt och skriftligt kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Uppgifter

 • Write a new ending to Little Red Riding Hood.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Lyssna och förstå det som sägs i klassrummet. Lyssna till olika slags texter. Lyssna till olika slags hörövningar.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Läsa olika slags texter (sagor, berättelser, dialog) i textboken och visa på läsförståelse genom att göra olika läsförståelseövningar i workbooken. Läsa instruktioner i workbooken.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig i tal
Samtala om de olika texterna i klassrummet. Träna intonation, betoning och uttal. Delta i övningar, läsa i paret
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Med ord, fraser och meningar lösa uppgifter i workbook. Skriva en beskrivning, en faktatext och slutet på en saga.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: