Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drama

Skapad 2020-11-11 12:49 i Sannarpsgymnasiet gy Halmstad
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE
På dramat får Du uttrycka dig fritt genom dans, improvisation och instrument. Du får lyssna och röra dig till olika sorters musik.

Innehåll

Innehåll

Uppvärmning;

 • Rörelse dans och sång till musik. Dansa Pausa. När musiken sjunger Pausa, stannar Du mitt i rörelsen fortsätt sedan röra dig fritt till musiken. Eine kleine Nachtmusik, lyssna och dansa fritt till musiken, hur dansar/rör du dig till klassisk musik? 

 

 • Spela trumma; när trumman låter rör Du på dig. Lyssna noga  om trumman spelar snabbt eller långsamt och anpassa dina rörelse efter takten. När trumman slutar spela, står du still. Du turas om med dina kamrater att spela på trumman och leda dina kamrater. 
 • Stå i centrum, när du spelat färdigt, blir Du presenterad med namn och får mottaga gruppens applåder. 
 • Byta plats. Vi står i en ring. Du söker ögonkontakt med någon av dina kamrater som står i ringen, när Ni får ögonkontakt byter Ni plats med varandra.
 • Improvisation/gestaltning. Du och dina kamrater turas om att dra ett improvisationskort ur påsen. Du tolkar/improviserar bilden  på ditt eget sätt.

Avslutning:

 • Du sitter i ring tillsammans med dina kamrater  och håller vi varandras händer. Nu ska vi  skicka runt ett handtryck, först ett varv åt höger och sedan ett varv åt vänster. När Du känner att din kamrat kramar dina hand, skickar du vidare till kamraten som sitter på din andra sida. 

 

 Du får lära dig på att;

 • lyssna och följa rytmen
 • improvisera
 • lyssna och följa en instruktion
 • samarbeta med dina kamrater
 • leda en grupp
 • stå i centrum
 • uttrycka känslor
 • välja
 • kommunicera på olika sätt, bilder, ögonkontakt, fysisk kontakt, kroppsspråk 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • Centralt innehåll
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.
  ESE  -

Matriser

ESE
Estetisk verksamhet bedömningsmatris (IVSÄR)

Bild och form

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.

Musik, dans och drama

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Rytm- och musikinstrument.
Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

Inte prövat
Prövat
Deltar
Reagerar igenkännande
Använder och genomför med stöd
Använder och genomför
Kommunicerar kring ämnet
Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: