Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vecka 47 Muntliga nationella prov

Skapad 2020-11-11 13:05 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Den här veckan genomför vi det muntliga nationella provet i svenska. Först får du träna på ett gammalt prov, sedan förbereda dig skriftligt och till slut genomföra det muntliga provet i en liten grupp. När andra grupper har prov ska du arbeta självständigt med uppgifter som tränar dina läs- och skrivförmågor inför de nationella proven i vår. Vi kommer också att arbeta med temat "Framtid" tillsammans med skolans SYV. Det finns ingen bedömningsmatris till den här ämnesveckan, utan du kommer att få tillbaka resultatet på provet i en annan form.

Innehåll

Måndag

Helklass:

- Information om veckan och grupperna

- Vi tittar gemensamt på hur de muntliga proven (delprov A) går till och testar ett gammalt prov.

 

Tisdag

Provet förbereds i helklass:

- Gemensam förberedelse alla elever (60 min) inför det muntliga provet. Då läser du din text och förbereder dig inför den muntliga redogörelsen och samtalet. Sedan ska du ha koll när du har ditt muntliga prov.

- Introduktion av uppgifter till självstudierna. Annan tid när du inte har ditt muntliga prov med din grupp och lärare så arbetar du individuellt och självständigt med uppgifter inför läsförståelsen och skrivuppgiften.

 

Onsdag

Grupp 1 och 2 genomför det muntliga provet.

Alla andra arbetar självständigt med uppgifter som tränar läs- och skrivförmågorna.

 

Torsdag

Grupp 3 och 4 genomför det muntliga provet.

Alla andra arbetar självständigt med uppgifter som tränar läs- och skrivförmågorna.

 

Helklass: 

SYV introducerar "Tema framtid" med uppgifter. Uppgiften läggs ut i Teams.

 

Fredag

Grupp 5 och 6 genomför det muntliga provet.

Alla andra arbetar självständigt med uppgifter som tränar läs- och skrivförmågorna.

 

Helklass: 

- Arbeta med skrivuppgiften till "Tema framtid"

- Redovisa inför klassen

 

Muntligt nationellt prov i svenska: 

Muntlig förmåga – att samtala och redogöra.

 Delprov A prövar elevens muntliga förmåga. Delprovet består av två delar där eleven ska hålla en förberedd redogörelse i den ena delen och samtala i den andra. Detta delprov gör vi denna vecka.

 

Så här går det till : Du lyssnar på läraren som kommer att gå igenom provets alla delar och hur det går till. Förberedelsetid 60 minuter. Det vill säga du får denna tid att läsa din text och förbereda dig inför den muntliga redogörelsen och samtalet. Själva provet går till så att du sitter i en grupp med totalt 5 elever och lärare ca 60 minuter och samtalar om din text varav din redogörelse är ca 10 minuter annars deltar du i de andras samtal i gruppen. 

 

 

Individuellt arbete – du kommer att få en krysslista: välj uppgift och kryssa för när du gjort det.  

 

Vi övar inför vårens Läsförståelse (delprov B1 och B2)

Delprov B1 och B2 Läsförståelse

Tidsåtgång: 80 att läsa texterna + 80 min svara på frågorna

(+ 10 min för instruktioner) Datum: tisdag 16 mars 2021 Kl. 9.00

 

I delprov B1 och B2 prövas läsförståelse av skönlitterär- och sakprosatext. Det finns ett texthäfte med sakprosa av olika slag, dikter, prosa och bilder som utgångspunkt för provuppgifterna. Texterna är av olika typ och svårighetsgrad. Texthäftet används endast när eleverna gör läsförståelseproven under de beslutade provdagarna och ska inte förberedas eller användas i förväg.

 

Att öva inför läsförståelsen. Kryssa för när du är klar.

 

o   Läs en text i taget i Libers material för läsförståelse år 9.

o   Svara sedan så gott du kan på frågorna utifrån instruktionerna.

o   När du svarat på häftet så ska du rätta enligt bedömningsmallen och fylla i din resultatprofil och se vilket betyg du skulle fått på läsförståelsedelen.

 

o   Läs textutdrag från gamla NP  och svara på frågorna.

o  Rätte sedan med bedömning och se var du hamnar.

o Skriv ner i teams under rubriken - "Detta behöver jag träna på inför NP". (Det kan vara allt från att läsa instruktioner noggrannare eller att ge exempel för att förtydliga dina svar)

 

 

Vi repeterar Skrivdelen (del C)

 

Datum: tors 18 mars 2021 Kl. 9.00

200 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

 

Även delprov C görs på en bestämd provdag under totalt 200 minuter. Eleverna får välja en av tre skrivuppgifter. Alla uppgifter knyter på olika sätt an till temat för provet och de ska inte vara kända för eleverna före provdatumet. Texthäftet kan eleverna använda som inspiration till sitt skrivande. Hantering av källor och citatteknik prövas endast i begränsad omfattning i delprovet.

 

 

Att öva på inför skrivdelen:

 

 

o   Läs på om de olika texttyperna så att du har koll på dem. Bra sida som sammanfattar med både klipp och exempel är: /padlet.com/annikasjodahl/texttyper.

 

o   Gå till Teams "9Bsvenska" och uppgiften som heter nya texttyper. Skriv ner tre ingredienser/drag som är typiska för dessa textgenrer. Lämna in i teams.

 

o   Läs instruktioner till gamla uppsatser och läs tre olika elevtexter tillsammans med en kamrat och försök bedöma dem utifrån matriser.

 

o   Titta på lärarnas bedömning och jämför med er bedömning. 

 

o   Repetera så att du har koll på stilfigurer som kan vara användbara i ditt skrivande. Läs häftet Stilfigurer och gör uppgifterna.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: