Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelseglädje

Skapad 2020-11-11 13:22 i Lindbergs förskola Varberg
Förskola

Innehåll

Bakgrund:

Barngruppen upplevs ha ett stort rörelsebehov och de visar uppskattning till promenader, utevistelse och rörelseaktiviteter. Vi vill försöka skapa ett sammanhang där motorik och hälsa är i fokus på ett roligt och lustfyllt sätt för barnen. 

 

Syfte:

 Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom blir vår förhoppning att de utvecklar ett intresse för att vara fysiskt aktiva. 

 

Projektet:

Som del i projektet ”Hälsa och rörelseglädje” har pedagogerna inspirerats av litteraturen ”Medveten motorisk träning”. I litteraturen påpekas att hjärnforskningen idag betonar ett samband mellan de motoriska och sensomotoriska funktionerna samt hjärnan och dess betydelse för barnens utveckling och inlärning. När barn utvecklar sina motoriska och sensomotoriska färdigheter och tränar tills rörelserna automatiseras får de förutsättningar att klara av att tillägna sig kunskaper och kompetenser. 

 

Vi kommer starta med ett material ur boken som kallas för ”Rörelsepasset” där man grundligt går igenom de elva grundläggande motoriska rörelserna. Rörelsepasset berör rörelserna:

 

- Rulla

- Flyga

- Dra sig fram

- Åla

- Gunga på alla fyra

- Krypa

- Hoppa

- Gå

- Springa
- Snurra
- Hänga

 

Som en lustfylld del i projektet har vi karaktärer ur Bamse till vår hjälp men också för att skapa nyfikenhet och spänningsmoment kring projektet. Vi vill skapa inflytande genom att följa många barns intresse för Bamse samt ta del av tidigare erfarenheter då det är karaktärer som barnen känner till. Vi vill att barnen själva får uppleva, känna och lyssna på sin egen kropps behov och olika uttryck. Vad händer och hur känns det i vår kropp när man rör på sig, leker, skrattar, äter eller vilar?

 

Dokumentation:

Vi vill göra barnen delaktiga i dokumentationen. Hur det genomförs är ännu inte bestämt. 

 

Utvärdering och uppföljning:

Under projektets gång kommer vi att utvärdera tillsammans med barnen genom reflektion samt följa deras intresse. 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: