Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikstilar åk 4 HT 20

Skapad 2020-11-11 13:39 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Nåntunaskolan, musik, musikstilar, årskurs 5
Grundskola 4 Musik
Under veckorna 46- 50 kommer vi att lära oss om olika musikstilar ( genrer). Opera, hiphop, house, hårdrock. Vad kännetecknar olika musikstilar? Vi kommer att lyssna på och prata om några olika musikstilar och några kända artister inom dessa stilar.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer prata om och lyssna på musik från olika musikstilar. Vi kommer prata om hur man kan höra och skilja olika musikstilar åt (de olika stilarnas karaktärsdrag).

Mål för arbetsområdet:

Du ska kunna höra skillnad på och namnge de olika musikstilarna.

Så här kommer arbetet att bedömas:

Kontinuerlig bedömning under lektionerna samt genom ett test i slutet av arbetsområdet. ( vecka 50) 

De fem förmågorna:

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

I detta område kommer analysförmåga, kommunikativ förmåga samt begreppslig förmåga att tränas genom samtalen om de olika musikstilarnas likheter och skillnader.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
VT 21 MUSIK år 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
SJUNGA
Vi sjunger olika sånger tillsammans. Du deltar aktivt.
Du kan sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner ganska bra.
Du kan sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner bra.
Du kan sjunga tillsammans med andra och följa rytm och toner mycket bra bra.
SPELA
Du spelar en enkel melodi på klaviatur.
Du kan spela delar av en väldigt enkel melodistämma, basstämma och slagverksstämma. Du hjälper till att kompa med några ackord.
Du kan spela det mesta av en väldigt enkel melodistämma, basstämma och slagverksstämma. Du kompar och byter några ackord med flyt.
Du kan spela en väldigt enkel melodistämma, basstämma och slagverksstämma. Du kompar och byter några ackord med flyt.
TILLSAMMANS
När du sjunger och spelar håller du takten och hänger med de andra.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med ganska bra tajming.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med bra tajming.
Du kan sjunga eller spela på något instrument med mycket bra tajming..
SKAPA
Du deltar i skapandet av en musikvideo med hjälp av "Garageband".
Du kan med egna ideér hjälpa till att skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett ganska bra sätt i en komposition.
Du kan med egna ideér skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett bra sätt i en komposition.
Du kan med egna ideér skapa musik med röst, instrument eller digitala verktyg. Du testar hur några enkla musikaliska delar kan fungera tillsammans på ett mycket bra sätt i en komposition.
DISKUTERA
Du kan berätta hur du tänker om det du spelar men också hur du tänker om hur andra spelar.
Du kan diskutera ditt och andras musicerande på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera ditt och andras musicerande på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera ditt och andras musicerande på ett välutvecklat sätt.
REFLEKTERA
Du skriver/ritar vad du tänker på när vi lyssnar på musik. Du deltar även i olika aktiviteter där musik har påverkan, tex avslappning och dans.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett enkelt sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett utvecklat sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
Du kan berätta om dina musikupplevelser på ett välutvecklat sätt. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
MUSIKHISTORIA och MUSIKTEORI
Du känner igen några olika musikstilar: visa, klassisk, pop, rock, blues, EDM. Du känner även igen vanliga instrument.
Du kan på ett ganska bra sätt känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.Du ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper på ett ganska bra sätt.
Du kan på ett bra sätt känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.Du ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper på ett bra sätt.
Du kan på ett mycket bra sätt känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer.Du ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: