Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap. 1-2

Skapad 2020-11-11 13:40 i Villaskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematik utifrån Beta kapitel 1 och 2.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

* arbeta enskilt och tillsammans med andra

* ha gemensamma genomgångar

* träna på huvudräkning, metoder och lära oss strategier hur man kan tänka

* arbeta med EPA med aktiviteter och problemlösning

* kommunicera matematik och träna oss på att använda matematiska begrepp

* titta på filmklipp

 

 BEDÖMNING

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- använda matematiska begrepp, t ex term, summa, bråkform, decimalform, platsvärde, tiondelssiffra, hundradelssiffra. 

- metod, välja och använda matematiska metoder för att räkna med de fyra räknesätten, med tal i decimalform och omvandla mellan decimal- och bråkform.

problemlösning, formulera och lösa problem med hjälp av lämpliga strategier och metoder.

 - resonera och kommunicera, hur väl du kan berätta om hur du har tänkt, diskutera det med dina kamrater och om du kan visa det i räknehäftet.

Du ska kunna:

 • göra uppställning med de fyra räknesätten

 • använda metoder för att räkna multiplikation och division med 10, 100, 1000 och tal som slutar på 0

 • se sambandet mellan bråk- och decimalform

 • läsa och tolka tallinjer med tal i decimalform

 • veta vilket värde en siffra har utifrån sin position i ett tal

 • huvudräkning med tal i decimalform med alla fyra räknesätt

 • jämföra tal i decimalform och bråkform

 • lösa problem med de fyra räknesätten och förklara hur du tänkt

 • förstå och använda begreppen: term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, bråkform, decimalform, förkortning, platsvärde, position, tiondelssiffra, hundradelssiffra, utvecklad form

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
  Ma  C 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Beta kap. 1-2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda matematiska begrepp
..kan några begrepp, tex term, summa, bråkform med vuxenstöd.
… kan några begrepp, tex term, summa, bråkform.
… kan flera begrepp och kan använda dem i kända sammanhang.
… kan flera begrepp och kan använda dem i nya sammanhang.
Välja och använda metod
… kan göra uppställningar i något av de fyra räknesätten eller i flera av räknesätten med vuxenstöd.
… kan göra uppställningar i några av de fyra räknesätten. … kan multiplicera och dividera med 10, 100, 100 och tal som slutar på 0 och det blir oftast rätt. … kan huvudräkning med tal i decimalform med några av de fyra räknesätten
… kan göra uppställningar i de fyra räknesätten. … kan multiplicera och dividera med 10, 100, 100 och tal som slutar på 0. … kan huvudräkning med tal i decimalform med de fyra räknesätten.
… kan göra uppställningar i de fyra räknesätten med minnessiffra. … kan med stor säkerhet multiplicera och dividera med 10, 100, 100 och tal som slutar på 0. … kan med stor säkerhet huvudräkning med tal i decimalform. med de fyra räknesätten.
Problemlösning
... kan med vuxenstöd lösa enkla problem med de fyra räknesätten.
… kan lösa enkla problem med de fyra räknesätten.
… kan lösa enkla problem med de fyra räknesätten i flera steg.
… kan på ett väl fungerande sätt lösa problem med de fyra räknesätten.
Resonera och kommunicera
...kan berätta och prata om hur jag tänker när jag räknar med vuxenstöd. ...kan diskutera matematik med hjälp av en vuxen.
...kan berätta och prata om hur jag tänker när jag räknar. ...kan diskutera matematik.
...kan visa och samtala om hur jag tänker när jag räknar ...kan diskutera matematik, ställa frågor och svara på andras frågor.
...kan visa och samtala om hur jag tänker när jag räknar på ett mycket tydligt sätt. ...kan diskutera matematik, ställa frågor och bemöta argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: