Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Learn English

Skapad 2020-11-11 14:24 i Ekängsskolan Linköping
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer att arbeta med läromedlet Learn English 3 under ett läsår.

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Öka mitt ordförråd.
 • Kunna säga fler meningar på engelska.
 • Kunna skriva meningar på engelska
 • Kunna följa instruktion på engelska.
 • Kunna förstå talad engelska.
 • Kunna läsa och förstå engelsk text

Förmågor som jag kommer att få utveckla

Vi tränar på språket genom att… 

 • Läsa
 • Samtala
 • Lyssna
 • Skriva
 • Tala

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Delta aktivt under lektionen.
 • Använda ord jag lärt mig under arbetets gång både muntligt och skriftligt.

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Lärarledda genomgångar
 • Se på filmer
 • Lyssna på sånger
 • Läsa texter
 • Arbeta med boken
 • Öva på lärplattan
 • Dialoger

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska matris 1-3

Engelska matris 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Tala/Samtala
Jag säger enstaka ord.
Jag säger korta, enkla meningar.
Jag säger längre, svårare meningar.
Jag berättar om ett välbekant ämne med till viss del korrekt grammatik.
Jag berättar om ett välbekant ämne med korrekt grammatik.
Lyssna
Jag förstår delar av enkla instruktioner och fraser.
Jag förstår enkla instruktioner och fraser.
Jag förstår svårare instruktioner och längre meningar.
Jag förstår delar av sammanhanget i tydlig talad engelska.
Jag förstår hela sammanhanget och detaljer i tydlig talad engelska.
Läsa
Jag läser enkla ord.
Jag läser enkla meningar.
Jag läser längre, svårare meningar.
Jag läser texter och förstår delar av innehållet.
Jag läser texter och förstår hela innehållet och detaljer.
Skriva
Jag skriver enkla ord.
Jag skriver enkla meningar.
Jag skriver längre, svårare meningar.
Jag skriver sammanhängande text med till viss del korrekt grammatik.
Jag skriver sammanhängande text med korrekt grammatik.

En
Engelska matris 1-3

Engelska matris 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Tala/Samtala
Jag säger enstaka ord.
Jag säger korta, enkla meningar.
Jag säger längre, svårare meningar.
Jag berättar om ett välbekant ämne med till viss del korrekt grammatik.
Jag berättar om ett välbekant ämne med korrekt grammatik.
Lyssna
Jag förstår delar av enkla instruktioner och fraser.
Jag förstår enkla instruktioner och fraser.
Jag förstår svårare instruktioner och längre meningar.
Jag förstår delar av sammanhanget i tydlig talad engelska.
Jag förstår hela sammanhanget och detaljer i tydlig talad engelska.
Läsa
Jag läser enkla ord.
Jag läser enkla meningar.
Jag läser längre, svårare meningar.
Jag läser texter och förstår delar av innehållet.
Jag läser texter och förstår hela innehållet och detaljer.
Skriva
Jag skriver enkla ord.
Jag skriver enkla meningar.
Jag skriver längre, svårare meningar.
Jag skriver sammanhängande text med till viss del korrekt grammatik.
Jag skriver sammanhängande text med korrekt grammatik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: