Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NORDEN år 5 Myggenäs

Skapad 2020-11-11 14:28 i Myggenäs skola Tjörn
LPP för ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi
Ett arbete om Norden

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i Norden

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll I årskurs 4–6:.

 • Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 • De geografiska huvuddragen i Norden med namn och läge.

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och
  samtala om geografi.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Se på filmer om de nordiska länderna

 • Titta på Geografens testamente Norden.
 • Ha genomgångar, läsa och samtala om Nordens geografi, olika naturtyper och utbredningen av Nordens befolkning.

 • Söka fakta och bearbeta olika texter om länderna.

 • Använda kartboken och arbeta med namngeografi i Norden.

Bedömning - det här ska bedömas:

 

 • känna till var i Norden människorna lever
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället.
 • kunna använda kartor av olika slag och använda en kartbok.
 • känna till Nordens geografi.
 • lära dig viktiga begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång.

Matriser

Ge
Matris för Nordens geografi år 5

Norden

Nivå 1
Behöver träna mer för att nå målet
Nivå 2
Når målet
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan tala om vilka de nordiska länderna är och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Nordens karta
Du ska känna till och placera ut några viktiga geografiska platser i Norden.
Du kan med viss hjälp placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Du kan placera ut några viktiga geografiska platser på en karta över Norden.
Befolkning
Fördelningen av Nordens befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Naturresurser
Du ska känna till de olika naturresurser i Norden.
Du känner till några av Nordens olika naturresurser. Du kan med viss hjälp berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens olika naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: