Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition matematik - Tal och mönster - Längd och räknesätt - åk 4 HT 2019

Skapad 2020-11-11 14:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition av arbetsområdena Tal och mönster Längd och räknesätt Åk 4 - prov 1

Innehåll

Tidsperiod

HT 2019

 

Konkretisering

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Tal och mönster samt Längd och räknesätt. Inom detta område tränar vi taluppfattning, talmönster, omvandling av längdenheter, olika räknemetoder  t ex uppställning i addition och subtraktion samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du har god taluppfattning ska du kunna se talmönster, kunna läsa ut vilka tal som fattas på olika tallinjer, förstå positionssystemet genom att kunna läsa tal med såväl bokstäver som siffror och sedan kunna skriva dem med siffror på rätt sätt.

För att visa att du behärskar omvandling av olika längdenheter som meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), millimeter (mm) ska du kunna omvandla enheterna emellan, välja rätt enhet samt räkna enkla uppgifter med längdenheter.

För att visa att du behärskar och förstår aritmetik ska du kunna använda godtagbara metoder för att räkna ut tal i talområdet 0-1000 i såväl addition som subtraktion. 

För att visa att du behärskar problemlösning ska du kunna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: