Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition matematik - Tal och enheter - Multiplikation och division - åk 4

Skapad 2020-11-11 14:32 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition av arbetsområdena Tal och enheter Multiplikation och division Åk 4 - prov 2

Innehåll

Tidsperiod

HT 2019

 

Konkretisering

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Tal och enheter samt Multiplikation och division. Inom detta område tränar vi  omvandling och beräkning av volym- och massa och längdenheter, taluppfattning avrundning och talmönster, likhetstecknet, multiplikationstabellen samt multiplikation med 10, 100 och 1000, olika räknemetoder  t ex uppställning i addition och subtraktion samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du har god taluppfattning ska du kunna se talmönster och avrunda tal.

För att visa att du behärskar omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, och volym och längd ska du kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet. 

För att visa att du förstår sambandet mellan multiplikation och division ska du kunna göra uträkningar i multiplikation och division med 10, 100 och 1000. 

För att visa att du behärskar och förstår aritmetik ska du kunna använda godtagbara metoder för att räkna ut tal i talområdet 0-2000 i såväl addition och subtraktion som multiplikation och division. 

För att visa att du behärskar problemlösning ska du kunna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: