👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur styrs Sverige

Skapad 2020-11-11 14:39 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 8 Samhällskunskap
Hur kan du påverka politiken i Sverige. Vad innebär den svenska demokratin. Vem bestämmer och hur går det till.

Innehåll


Bedömning:
Vi kommer att arbeta med genomgångar, uppgifter och texter.

Prov  

Tidsplan / Lektionsplanering:
HT 2020 v 45 - 49

Språkmål

kunna använda rätt begrepp i rätt sammanhang

kunna uttrycka en ståndpunkt

 

Begreppslista:
 demokrati, diktatur, riksdag, regering, grundlagar, statschef, monarki, republik, representativ demokrati, direktdemokrati, kommun, landsting

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
så styrs sverige

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Undersöka strukturer i samhället. Hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Använda begrepp
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du använder begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och till väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.