Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetera tidningstexter

Skapad 2020-11-11 14:41 i Murgårdsskolan Sandviken
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Tidningstexter

Innehåll


När?

v. 46-(49) (Avbrott för NP. Arbetet fortsätter efter NP)

 

Vad?

Repetera tidningstexter, läsa och skriva egna sakprosatexter.

Få kunskap om de begrepp som används för sakprosatexter.

(Begreppen i denna planering finns översatta på elevernas modersmål).

 

Hur?

Vi går igenom nyhetsartikel, notis, reportage, recension, krönika, insändare och debattartikel.

Vi läser texter ur tidningar och förvalda texter som ni ska fundera över texttyp och kännetecknande drag. Eleverna skriver en krönika efter given mall.

 

Vi kommer även beröra hur sociala medier påverkar oss i fråga om källtillit och vilket nyhetsflöde som vi möter på nätet. I detta arbete utgår vi från digitalalektioner.se

 

Vad bedöms?

Elevernas deltagande vid läsning av sakprosatexter och deltagande i diskussioner.

De texter som eleven skriver.

 

Kunskapskrav: Svenska och Svenska som andraspråk.

 

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter genom att, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven läsförståelse.

 

Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning och fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett  urval av källor och för då underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap

 

 

Dessutom kan eleven ge omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

 

 

 

Uppgifter

  • Skriv en krönika

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: