Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Specialundervisning Vidingsjöskolan läsförståelse

Skapad 2020-11-11 14:52 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 3 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att få jobba med texter med tillhörande frågor för att bli bättre på att hitta svar i texten. Du kommer att få lära dig olika lässtrategier och dra slutsatser från det du läser.

Innehåll

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 

Vi kommer att använda oss av Läsförståelse a-d och Läsförståelse blå och röd. Vi kommer att läsa och svara på frågor i boken och även läsa och prata och resonera kring olika texter. Då tränar vi på olika lässtrategier som att förutsäga, ställa frågor, sammanfatta texten och ta reda på oklarheter i texten. Vi kommer också att träna på att dra slutsatser utifrån texten.

 

Tidsperiod

 

Vi kommer att jobba under fyra veckor. 

 

Mål

 

Målet med träningsperioden är att du ska bli bättre på att hitta svar i texten och på att dra slutsatser och därmed bli bättre på att tillgodogöra dig olika typer av texter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: