Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk.3 Ht 20

Skapad 2020-11-11 15:08 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
I ämnet svenska lägger vi mycket fokus på läsning, läsförståelse samt skrivning. Vår undervisning ska hjälpa dig att kunna bearbeta dina texter, både enskilt och tillsammans med andra. Du kommer också att få möta olika typer av texter (berättande och beskrivande). Möjlighet kommer också att ges till träning för att utveckla din förmåga att kommunicera samt göra muntliga presentationer. Du kommer även att få utveckla din förmåga att använda digitala verktyg i ditt skrivande.

Innehåll

Mål och undervisning

Vi kommer att arbeta utifrån gemensamma och individuella texter (berättande och beskrivande), där vi fokuserar på din läsförmåga och förmåga att förstå innehållet i texterna. 

Vi kommer att arbeta med individuell läsning där du får lära dig att läsa olika sorters texter och utveckla din läsförståelse.

Du får träna på att skriva olika sorters texter såväl för hand som med digitala verktyg. I de texter du skriver för hand kommer vi att ha fokus på läslig handstil. I alla dina texter har vi även fokus på stavning, punkt och rätt skiljetecken.

Du ska få träna på att utveckla din förmåga att göra muntliga framträdanden. 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att…

- läsa bekanta och elevnära texter (avkodning, flyt och förståelse för vad du läser)
- känna igen olika textgenrer
-skriva olika typer av texter (berättande och beskrivande)
- skriva texter med läslig handstil
- skriva meningar och använda rätt skiljetecken
- bearbeta och utveckla dina texter
- stava ord som du själv ofta använder samt ord som är vanligt förekommande i texter du läser
- delta i muntliga presentationer
- kunna använda digitala verktyg i ditt skrivande

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: