Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver och siffror

Skapad 2020-11-11 14:57 i Björkets förskola Kristianstad
Förskola
Många av barnen visar intresse för bokstäver och siffror just nu.

Innehåll

Då många barn visar intresse och nyfikenhet för siffror och bokstäver möter vi det med lämpliga utmaningar. Beroende på barnets förkunskaper utmanar vi individuellt med att skriva av, skriva på ipad/dator, spela spel, uppmärksamma bokstäver och siffror i omgivningen, känna igen sitt namn, praktisk problemlösning, vara delaktig i dokumentationer mm.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: