Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Bullerbyn - form - färg - antal

Skapad 2020-11-11 15:03 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Vi ställer oss frågan "Hur utforskar barn matematik?" Vi har valt att utgå från begreppet "sortera" och de grundläggande matematiska begreppen "lika" - "olika", som barnen själva dagligen arbetar med . Genom att utveckla undervisningen och lärmiljön utifrån våra iakttagelser vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik, begreppet "sortera"

Tidsperiod: v 45 2020 - v 2 2021

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Alla avdelningar på förskolan

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:  2020-10-27

 

Vilket innehåll ska behandlas?

-Begreppet "sortera" och de grundläggande matematiska begreppen "lika" och "olika" Vi lägger extra vikt vid form färg och antal.

-Vi kommer att sortera och  fundera över olika sätt att sortera saker, former, mängder och händelser m.m. samt fundera över vad det är som gör att vi sorterar på det sätt vi gör. 

-Utforska digitala verktyg

Vilka målområden i läroplanen berörs? 

-Förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

-Förståelse för rum. tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

-förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Förmågan att se likheter och olikheter

-Intresse för olika matematiska begrepp såsom t.ex. mönster, mängder, storlek och form

-Intresse för siffror och deras koppling till antal

-Kunskap om att vi arbetar med matematik, sätta ord på och fundera över vad som är matte.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

-Arbetar utifrån nyfikenhetsfrågan "Hur utforskar barn matematik?" 

-Använda oss av digitala verktyg, t.ex. barnen får gå på mönsterjakt  och fotografera olika mönster, "sphero" - kulan, appen "Tripp,trapp,träd", QR-koder till sånger, ramsor och sagor med matematiskt innehåll, öppet arkiv: "Fem myror är fler än fyra elefanter" - "Latjolajbanlådan"-sortera på olika sätt.

- Använda matematiska begrepp - ämnesord/faktaord

-Väva in matte -"sortera" i de projekt vi har på avdelningarna

-Lärmiljö och material som lockar till att sortera på olika vis, tillsammans fundera över och sätta ord på olika sätt att sortera

-Sopsortering - återvinning

-Lyhörda och medupptäckande pedagoger som lyfter matematiken i vardagen och även lyfter skrivna siffror och siffror skrivna med ord

-"Dansa en bok" 

-Dramatisera, rörelse och dans, bl.a. "Dansa en bok"

-Barnen deltar i dokumentation och reflektion, fånga upp deras intressen och idéer, uppmärksamma barnen på hur vi arbetar utifrån deras idéer och intressen

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Kommunens 3-stegsdokument

-Barnens alster på avdelningen, temavägg

-Barnens berättelser

-Foto, film

-Barnen deltar i dokumentationen, fotograferar, berättar

-UNIKUM

-Reflektioner tillsammans med barnen, titta tillbaka, vad har vi lärt oss?

-Veckodokumentation

Planeringen upprättad av:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: