Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-11-11 15:28 i Nykils skola Linköping
Grundskola 3 Svenska Teknik SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med människans historia och den del som kallas för forntiden. Forntiden brukar delas in i olika åldrar: Jägarstenåldern, Bondestenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Hur levde man på den tiden? Vad åt man? Vad hade man på sig? Hur lever vi i jämförelse med dem på Forntiden? Det och mycket mer ska vi ta reda på!

Innehåll

 

Dina mål:

 • Att ge exempel på spår från forntiden i naturen och i språket.
 • Att kunna tidsbegreppen jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder och placera dem på en tidslinje.
 • Att berätta något som kännetecknar stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Att berätta om människans uppkomst och om hur människor levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern t.ex. boende, mat, klädsel, verktyg och folktro.
 • Att kunna tolka en tidslinje.
 • Att kunna göra jämförelser med forntiden och nutid.

 

Arbetssätt

Så här kommer vi arbeta:

 • Se filmer om temat
 • Lärarledd undervisning med genomgång
 • Läsa faktatexter
 • Skriva texter
 • Arbeta med tidslinjer
 • Diskutera
 • Göra en forntidsby
 • Arbeta enskilt, par och i grupp.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Berätta och reflektera kring de olika tidsperioderna.
 • Visa vad du kan och lärt dig i textform.
 • Tidsordna de olika tidsåldrarna.
 • Göra jämförelser mellan forntid och nutid.
 • samarbeta i grupparbeten och föra arbetet framåt.

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett prov om forntiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO
So Forntiden

Forntiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tidsbegrepp
Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar dem. Kunna berätta något om människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.
Du är bekant med tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde.
Du kan tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern och kan berätta om några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar utförligt om människornas liv.
Jämförelser
Förmågan att jämföra och se likheter och skillnader mellan livet på Forntiden och nu. Förmågan att se likheter och skillnader mellan de olika tidsepokerna stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan nutid och dåtid. Du nämner någon skillnad och/eller likhet mellan de olika tidsepokerna.
Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du nämner flera olika skillnader och likheter mellan de olika tidsepokerna. Du gör egna reflektioner/förklaringar kring de skillnader och likheter, som du hittar.
Tidslinje
Kunna förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid
Du kan avläsa en enkel tidslinje. Du kan förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Spår av forntiden
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen.
Du kan ge något exempel på spår av forntiden i naturen.
Du kan ge några exempel på spår av forntiden i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: