Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4

Skapad 2020-11-11 15:14 i Dalabergsskolan Uddevalla
Pedagogisk planering för bild i årskurs 4.
Grundskola 4 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Innehåll

Syfte och förmågor

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.

Följande förmågor arbetar vi med i bildämnet

Analys förmåga
Kommunikativ förmåga
Informationshantering
Begreppsförståelse
metakognitiv förmåga

Centrala innehåll

Arbetssätt och metod

Under läsåret kommer vi att arbeta med olika arbetssätt inom bilden. Vi har tränat bland annat på att använda olika färger och tekniker, såsom pastell, tusch, vattenfärg och tryck. Vi arbetar med framställning av berättande bilder och illustrationer till text. Vi har även, med koppling till matematikens arbetsområden, använt geometriska former för vårt bildskapande. Vi arbetar med hur linjer och färger kan användas i bildskapande. Vi har repeterat grundläggande färglära med färgcirkel och hur färger blandas.

Du kommer i undervisningen att:

 • framställa bilder med hjälp av olika tekniker såsom tryck, tusch, pastell och vattenfärg.
 • framställa bilder med digitala verktyg; Google Sketch
 • prova på olika verktyg, material och redskap för att skapa former och bilder.
 • arbeta ämnesövergripande genom att framställa bilder som illustrerar text, samt genom bildframställning med hjälp av geometriska former.
 • arbeta med olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

 

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att...

framställa berättande och informativa bilder, t ex illustrationer till text.

framställa bilder med hjälp av olika tekniker och färger.

att använda linjer och former för att framställa bilder.

använda ämnesspecifika ord för att benämna de redskap och färger vi använder.

din förmåga att ta ansvar för att färdigställa dina arbetsuppgifter.

Följande övergripande förmågor finns med i det centrala innehållet för bild i årskurs 4:

Analys förmåga
Kommunikativ förmåga
Informationshantering
Begreppsförståelse
metakognitiv förmåga

Dokumentation

Elevens deltagande i undervisningen bedöms kontinuerligt vid varje bildlektion. De färdiga resultaten av bildframställningen sparas i elevens egen bildmapp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: