Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2020-11-11 15:21 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Fysik
Under HT-20 kommer NO-undervisningen att innehålla ämnet Fysik och arbetsområdet ”Värme, kyla och väder”.

Innehåll

 

Tidsåtgång (Vecka 45 – vecka 49, 2020 (cirka)

 Syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

 Fysiken i naturen och samhället

 

  • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

 

Fysiken och vardagslivet

 

·         Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

 

Kunskapskrav

 

·       Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven kan också beskriva och ge exempel  energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Mål

 

När du har arbetat med detta kapitel, ska du:

 

·         veta varför solen är viktig för livet på jorden.

 

·         kunna ge exempel på hur vi kan spara värme.

 

·         kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.

 

·         kunna förklara hur vindar uppstår.

 

·         veta hur moln, regn och snö bildas.

Undervisningen (Så här kommer vi att arbeta med innehållet):

 

·         Vi läser faktaböcker och skriver faktatexter

 

·         Vi ser på filmer och bilder

 

·         Vi söker information på nätet

 

·         Vi diskuterar

 

 Bedömning

 

Eleven kan redovisa sina kunskaper genom olika arbetssätt.

 

 Underlag för bedömning

 

·         Aktivitet på lektioner, deltagande i t.ex. diskussioner

 

·         Resultat på tester/läxor/prov

 

 

 

Björn Skylling Pahlberg

NO-lärare Årskurs 4

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: