Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.3 Ht 20

Skapad 2020-11-11 15:27 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik
Under höstterminen i åk.3 kommer vi att arbeta med och fördjupa oss i, bland annat multiplikation och division. Vi kommer dessutom arbeta med problemlösning och datalogiskt tänkande.

Innehåll

 

Innehåll i undervisningen:

 • Talen 0-1000.
 • Addition, subtraktion och multiplikation med uppställning.
 • Uppställning med flera termer.
 • Multiplikationstabellerna.
 • Prioriteringsregler.
 • Problemlösning.
 • Datalogiskt tänkande, kod och programmering.
 • Division, delningsdivision och innehållsdivision.

 

Arbetssätt/undervisning:

Du kommer att få lära dig genom:

 • Genomgångar i helklass.
 • Instruktionsfilmer och Livet i Mattelandet.
 • Gemensamma diskussioner såväl i par- som grupp.
 • Arbete i mattebok 3A.
 • Ev. extra material.

 

Begrepp:

 • Kommutativa lagen.
 • Tiotalsövergång.
 • Växla/Låna.
 • Minnessiffra.
 • Rest.
 • Prioriteringsregler.
 • Problemlösning
 • Rimlighet.

 

Bedömning/reflektion:

 • Du ska kunna ge exempel på hur några matematiska begrepp relaterar till varandra.
 • Du ska kunna göra beräkningar med de fyra räknesätten med tillfredsställande resultat.
 • Du ska kunna föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt, samt resultats rimlighet.
 • Du ska kunna hantera likhetstecknet och dess betydelse.
 • Du ska kunna välja och använda metoder som ex. uppställning vid addition och subtraktionsuppgifter inom talområdet 0-200.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: