Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-11-11 15:45 i Västra Berga grundsärskola Helsingborg
Grundsärskola 9 Kommunikation
Inom ämnesområdet Kommunikation kommer vi att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation..

Innehåll

Kommunikation

Under läsåret kommer vi att arbeta med att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. Du kommer att utveckla din förmåga att lyssna, samtala och förstå.

Du har en taldator som du får använda för att kunna samspela med klasskamrater och vuxna.

Du har också din BLISS-karta som du använder.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • utveckla din förmåga att lyssna, samtala och förstå.
  • samspela med andra och aktivt påverka din situation
  • utveckla ditt språk och din identitet
  • söka information i olika källor
  • använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt (kap.2.2)
 

Undervisningens innehåll

 

Vad?

Vi kommer att arbeta med olika former för kommunikation. Vi kommer att arbeta tillsammans i klassen med olika delar av språket och de olika ordklasserna.

Eleverna får möta ordbilder och bokstavsformer utifrån var och ens förmåga. Vi kommer att använda digitala verktyg för att utveckla olika former för kommunikation (kap. 2.2).

 

 

Hur?

Vi lär oss ordklasser genom att tex dramatisera verb och förstå vad dessa innebär.

Vi lyssnar till texter och böcker av olika genrer. 

Vi skriver berättelser och delger varandra.

Vi kommer också att arbeta med att söka information och förmedla detta till andra (kap.2.2).

 
 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

  • använda olika ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  • söka information från olika källor.
  • tolka olika former för kommunikation.
  • bedömningen kommer att ske tillsammans med Dig under arbetets gång.
 

Matriser

KOM
KOMMUNIKATION Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SÖKA INFORMATION
...från olika källor Elevnära källa = tex loggbok, schema, den kända vardagliga miljön runt eleven
Behöver handledning och hjälp för att söka information i någon given elevnära källa.
Söker på egen hand information i några givna källor.
Försöker själv söka relevant information i elevnära källor. T.ex. genom att hämta information i sin loggbok, sitt schema
Söker fram egen relevant information kopplat till uppgift, situation eller behov. Använder olika medier för att söka olika sorters information och vet vart informationen kan hittas.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, SYMBOLER OCH ANDRA UTTRYCKSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: