Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fackteckning

Skapad 2020-11-11 15:32 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Formgivning
I den här kursen jobbar ni med olika projekt inom färg och form

Innehåll

 Fackteckning med Jacqui 2020

Projekt 2 – Ideal kund – 4 lektioner

 

Du ska designa en liten kollektion på 12 plagg till en kund. Du ska välja kunden – det behöver inte vara en riktig person – du får hitta på. Titta i tidningarna och klipp ut en bild att jobba med – helst hel figur. Ge kunden ett namn, ålder, nationalitet.

Du ska försöka få så mycket information om din kund som möjligt, då har du en bas att jobba ifrån. Om du hittar på din kund så får du hitta på svaren också.

-         Bor du i ett varmt eller kallt land?

-         Vilka färger brukar du välja att ha på dig?

-         Vad jobbar du med, och vad för slags kläder använder du på jobbet?

-         Vad brukar du ha på dig på fritiden – behöver du klänningar?  Eller föredrar du slappa kläder..?

-         Tycker du om mönstrade kläder, eller helst enfärgade?

-         Är du blyg, eller utåtriktad? Tycker du om att synas?

-         Vad har du för stil? Romantisk? Modernt? Retro?

-         Är det något plagg du skulle aldrig ha på dig?

När du har fått svar på dina frågor skriv en liten ”profil” på din kund, på ettt A4 ark tillsammans med bilden du klippt ut.

Nu kan du börja med färgkartan. Välja 6 färger (plus svart och vitt) som passar ihop och kan användas till tryck mönster och enfärgade plagg.

Du ska designa 12 plagg som passar ihop till en kollektion. Du ska tänka att din kund kan köpa hela kollektionen och kunna har kläder som passar till hela sin vardag.
Använd mallen och börja skissa på idéer till plaggen.

Du kan använda samma design på topp två gånger, kanske en helt svart, och en till med mönster. Samma med byxor – till exempel, kanske två linnebyxor men i olika färger. Jag vill att du tecknar en plaggskiss på varje plagg (gärna färglagd) och två modeteckningar på två outfits (flera plagg som sätts ihop till en hela outfit). Sedan presenterar du allt på en fin layout.

Matriser

Fom
FOMFAC0

E
C
A
Kunskapskrav
Eleven arbetar i valt material och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med visst handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare enkla problem som uppstår. Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven översiktligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen. Eleven redogör översiktligt för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning. Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör översiktligt för arbetsgången. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess. I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Eleven diskuterar översiktligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med gott handlag etablerade tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Eleven använder med viss säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven utförligt hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen. Eleven redogör utförligt för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning. Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör utförligt för arbetsgången. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess. I värderingen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp. Eleven diskuterar utförligt uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven arbetar och experimenterar i valt material på ett hantverksmässigt sätt och prövar olika angreppssätt. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag såväl etablerade som nya tillvägagångssätt, verktyg och metoder för att forma materialet efter intentionen. Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare komplexa problem som uppstår. Eleven använder och kombinerar med säkerhet färg och form för att understryka ett uttryck eller en funktion. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat hur valet av färg och form har påverkat uttrycket eller funktionen. Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur hon eller han har utnyttjat materialets egenskaper i sin formgivning. Eleven visar upp och ställer ut egna formgivna produkter och redogör utförligt och nyanserat för arbetsgången. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen sin egen och andras formgivning och arbetsprocess samt ger förslag på hur den egna arbetsprocessen kan förbättras. I värderingen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat uttrycken i traditionell och samtida formgivning samt hur den egna formgivningen förhåller sig till dem. Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller för formgivningsområdet. Dessutom använder eleven maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt samt hanterar material med tanke på dess miljöpåverkan. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: