Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Kap 6 pedagogisk planering åk 5 Sofia skola

Skapad 2020-11-11 15:49 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Kap 6 Tal

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:
I det här avsnittet får eleverna träna på prioriteringsregeln, det vill säga att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som 4 + 6 · 3. Tidigare har eleverna endast räknat divisioner som går jämnt ut, men här möter de begreppet rest för första gången. Först arbetar eleverna med både divisioner som går jämnt ut och divisioner som ger rest. Sedan får de träna på att dividera två-, tre- och fyrsiffriga tal som ger minnessiffror i uträkningen. Kapitlet fortsätter med negativa tal. Eleverna lär sig vad som menas med ett negativt tal, samt jämföra och storleksordna negativa och positiva tal. Slutligen får eleverna träna på att välja rätt räknesätt i textuppgifter och att hantera
 likheter där man ska kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal, t.ex. i uppgifter av  typen 10 – 5 = ? + 2


Hur ska du arbeta?

1. Hur ska det arbetas? 

Det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med i ca 3 veckor.

 

2. Arbetssättet  under arbetsområdet:

- Genomgångar där eleverna arbetar först individuellt, par, grupper och i helklass diskussion. 
- Arbeta enskilt i matematik boken eller med arbetspapper.
- Arbeta med digitala hjälpmedel eller kängurumatte.
- Läxor
 

 

Vad ska du lära dig?

1. Vad ska du lära dig

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna följande:

- veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex.  14 + 8 · 4

- kunna räkna division med minnessiffror

- förstå vad som menas med negativa tal

- kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal

- kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex.  10 – 5 = ? + 2

 

2. Hur det ska bedömas?

Kunskapskrav finns kopplat till planeringen längre ner.

 

 

3. Vad är det som bedöms?

- När du diskuterar i par, grupp och i helklass under lektionerna.

- Resultatet på diagnosen efter avslutat kapitel.

- Eventuellt prov.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: