Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1

Skapad 2020-11-11 15:53 i Nykils skola Linköping
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under höst- och vårterminen i åk 1 kommer du att på olika sätt få lära dig mer om våra årstider, naturen och djuren runt omkring oss.

Innehåll

Mål

 • Veta hur naturen förändras under året, samt kunna namnge de olika årstiderna
 • Kunna några växters och djurs livscykler
 • Kunna göra enkla undersökningar i naturen
 • Kunna namnge några vanliga djur och växter, samt sortera dem
 • Kunna ge exempel på en enkel näringskedja
 • Kunna utföra enkla undersökningar samt dokumentera dem på olika sätt
 • Kunna diskutera och samtala

 

Arbetssätt

Du kommer:

 • Få genomgångar
 • Titta på film, lyssna på musik och läsa böcker
 • Samtala och diskutera i grupp, par och helklass
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp
 • Arbeta och skapa med olika estetiska uttrycksformer, exempelvis bild
 • Skriva sammanfattningar och faktatexter
 • Utföra enklare undersökningar
 • Dokumentera på olika sätt

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Delta aktivt på lektioner, aktiviteter och i diskussioner
 • Kunna beskriva och ge exempel på livscykler, näringskedjor, årstider, djur och växter
 • Utföra enkla undersökningar och dokumentera på olika sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: