Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsarbete

Skapad 2020-11-11 15:59 i Kungsbergsskolan Linköping
Bokstavsarbete i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Svenska i förskoleklass Veckans ljud/bokstav enligt Livet i bokstavslandet.

Innehåll

Bokstavsarbete i förskoleklass

Vi utgår från Livet i bokstavlandet från URplay när vi jobbar med veckans ljud/bokstav. Utifrån antal  bilder med samma begynnelsebokstav, gissar eleverna veckans ljud/bokstav och tittar sedan på avsnittet.

Vi använder arbetsboken Lyckostjärnan från ABC-klubben. Här övar vi läsförståelse, tränar och utvecklar elevernas ordförråd, finmotorik och begreppsbildning m.m

Med material från skolplus kompletterar vi bokstavsarbetet. Här finns även utmaningar till elever som nått längre.

Vi väver ihop detta med Bornholm och Läslek. Dessa förstärker den språkliga medvetenheten och vi lyssnar på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet i ord och bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning. I material finns också t.ex. rim och ramsor, pratlekar och  berättelselekar.

Vi blandar det teoretiska arbetet med det praktiska. T.ex.  bygga bokstäver med plusplus, lego, kaplastavar till att finna rätt ord till rätt bild. Lekar, bokstavspyssel, memory och spel på Ipad/bordspel är också en del i vår undervisning.

På idrotten exempelvis så är det att få instruktioner och följa dessa som är en del av språkinlärningen. 

Förmågorna som fokuseras på:

 • - Fonologisk medvetenhet
 • - Kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang.
 • - Språklekar utifrån från Bornholms modellen.
 • - Rim och ramsor från språkglädje.
 • - Läsförståelse, begreppsbildning
 • - Högläsning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: