Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa V. 47 - 51

Skapad 2020-11-11 16:37 i Älvseredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Biologi Geografi Svenska
Vi lär oss om länder, naturen och kulturen. Hur ser det egentligen ut och vad spelar det för roll för människorna som bor där?

Innehåll

Under fem veckor kommer vi arbeta med Europa. 

Vi kommer att träna på var Europas länder heter och ligger.

Ni kommer få följa Holger, Mortensen och Esmé i Geografens testamente och använda kartboken för att hitta olika platser. 

Ni kommer bli experter på ett land som ni ska presentera genom att göra en broschyr och en muntlig presentation. 

 

Detta kommer bedömas:

1. Presentera ett land muntligt med stöd av en presentation. 

2. Kunna sätta ut namn på länder, berg och några städer på en karta. 

3. Hitta olika platser med hjälp av en kartbok.

4. Reklambroschyr för ett land.

 

Begrepp att kunna:

Väderstrecken - väst, öst, norr och söder

Topografisk karta - Tematisk karta

Förminskning - Förstoring

Odlad mark, skog, berg och vatten (sjö/hav)

Huvudstad

Latitud - longitud

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: