Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Humlan 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

Skapad 2020-11-11 17:28 i 123801 Förskolan Eriksdalsvillan Stockholm Södermalm
Hur har vi arbetat med att introducera barnens medtagna projektuppdrag/"fynd" från naturen? Vårt syfte är att göra dessa fynd kollektiva i gruppen och en naturlig del i barnens lek och lärande.
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Projektbeskrivning

Inför terminsstart fick barnen i uppgift att ta med en skolåda, denna målandes och gjordes fin på förskolan eller i hemmet om det föredrogs. När lådan var klar fick den komma hem och i lådan låg en beskrivning av vårt projektuppdrag. När barnen kom tillbaka efter sommaren välkomnade vi att lådan kom tillbaka med ett eller flera ”fynd” från naturen. Detta fynd fick gärna ha en anknytning till det som barnet upplevt under sin ledighet.

På Humlan har vi valt att arbeta med ett sommarminne i taget för att uppmärksamma barnet vad den har varit med om under sommaren. Barnen kommer få berätta om deras bild eller låda som de tar med sig på samlingen. Vi kommer skriva ner vad de berättar för att sedan vidareutveckla det i olika uttrycksformer. Vårt mål är att jobba med barnens sommarminnen och skapa en nyfikenhet hos andra barn och vad de har varit med om på sommaren. 

vi tänker oss att barnen blir mer delaktiga i kompisarnas intressen kring miljöer utanför förskolan, samt får en större inlevelse och förståelse för Olikheter. 

Vårt mål är att fynden skall bli kollektiva och självklara föremål i vår miljö, inne som ute. Med fynden som utgångspunkt kan vi arbeta med normer och värderingar genom att skapa gemenskap och nyfikenhet kring ett barns låda och dess innehåll. Vi har stor möjlighet att arbeta med hållbar framtid genom att uppmärksamma barnens lådor och deras berättelser vad de har fått vara med eller upptäckt. 

projektet  har en central plats i innemiljön på en dokumetationsvägg. vi kommer även att använda oss av lärloggar  där vårdnadshavarana kan följa oss i vårt projekt. samt i den pedagogiska dokumentationen på förskolan kommer både barnen och vårdnadshavarna kunna följa de processer som fynden skapar.

Vi i arbetslaget reflekterar och samtalar regelbundet kring vad som intresserar barnen just nu och hur vi kan låta barnen få fördjupa dessa intressen. I reflektionen pratar vi även kring om något material behöver tillföras för att få dessa lärprocesser att växa fram. Alternativt vilken ny kunskap vi pedagoger behöver skaffa för att utmana barnen vidare. Både förskollärare och barnskötare i arbetslaget arbetar praktiskt i projektet. Förskolläraren har huvudansvaret för att publicera lärloggar. 

Vår förhoppning är att projektet skall fortgå löpande och kunna inkludera alla delar ur läroplanen på sikt. 

Vi kommer arbeta både i helgrupp samt i mindre grupper. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: