Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska former, area och omkrets

Skapad 2020-11-11 17:35 i Söraskolan Österåker
Grundskola 1 – 3 Matematik
Hur vet man hur långt staket man behöver köpa till en fårhage? Hur tar man reda på hur mycket golv man behöver köpa när man ska renovera i sitt rum? Hur stor är golvytan i rummet? De här olika sakerna kommer du att lära dig när vi arbetar med area och omkrets och vad heter egentligen de olika geometriska formerna?

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss? 

 • rita olika geometriska figurer efter en muntlig eller skriftlig instruktion 
 • lösa enkla matematiska problem där geometriska begrepp ingår
 • namnge olika geometriska formerna/objekt kvadrater, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock
 • använda linjal och mäta linjer, sträckor, omkrets och area på fyrhörningar 

 

Hur ska vi arbeta? 

 • vi kommer att se och lyssna på olika genomgångar
 • vi kommer att känna, rita och konstruera olika geometriska former/objekt
 • vi kommer att mäta omkrets och area på olika geometriska former med hjälp av linjal
 • vi kommer att arbeta med olika problemlösningsuppgifter
 • vi kommer att arbeta enskilt, i par och i helklass.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Geometriska former, mäta omkrets och area

Problemlösning med geometriska begrepp

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänd
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du kan med hjälp och stöd av en vuxen delvis lösa enkla matematiska problem där geometriska begrepp ingår.
Du kan lösa enkla matematiska problem där geometriska begrepp ingår.
Du kan lösa matematiska problem i flera led där geometriska begrepp ingår.

Geometriska former/objekt

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänd
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Du kan med stöd av en vuxen rita och konstruera ett geometriskt objekt efter en muntlig eller skriftlig instruktion.
Du kan på enskilt rita och konstruera två geometriska objekt efter en muntlig eller skriftlig instruktion.
Du kan enskilt rita och konstruera flera olika geometriska objekt efter en muntlig eller skriftlig instruktion.

Mäta med linjal, omkrets och area på fyrhörningar

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänd
 • Ma  1-3
Du kan med stöd av en vuxen mäta sträckor och linjer med linjal samt räkna ut omkrets på en kvadrat.
Du kan mäta sträckor och linjer med linjal samt räkna ut omkrets och area på minst två olika fyrhörningar.
Du kan mäta sträckor och linjer med linjal samt räkna ut omkrets och area på månghörningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: