👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Fröken Europa

Skapad 2020-11-11 18:14 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska
Under läsningen tränar vi förmågorna läsflyt, läsförståelse och förmågan att analysera ett textinnehåll.

Innehåll

Under läsningen kommer vi jobba med följande förmågor:

läsförståelse, läsflyt, samtala och förmågan att tolka och analysera budskap. 

 

Struktur och uppgifter:

Ni läser högt för varandra i de läsgrupper ni blivit tilldelade. Diskuterar frågorna men svarar också enskilt på de frågor som tas upp. Någon är läsledare och bestämmer hur många sidor som var och en ska läsa, samt ser till att alla får komma till tals. Någon är sekreterare och skriver ner svåra ord som gruppen senare diskuterar och söker svar på. Någon tar rollen och förmedlar till de andra läsgrupperna och till ansvarig lärare vad man kommit fram till i sin läsgrupp. Övriga gruppmedlemmar är med och läser och diskuterar. Rollerna roterar. 

 

Roller:

Ordförande/ läsledare

Sekreterare

Diskussionsledare.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
    Sv  4-6
  • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
    Sv  4-6
  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
    Sv  4-6