Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad ska man tro på?

Skapad 2020-11-11 20:00 i Solviksskolan Ludvika
Arbetet handlar om att få en inblick i berättelser, symboler och högtider inom kristendom, judendom och islam.
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska Religionskunskap
Vad handlar religion om? Vad tror vi på? Många människor i världen tror på en Gud eller flera. Många gånger grundar sig våra traditioner på den religion vi tror på. Du kommer få förståelse för vad religion är och att alla människor kan tro olika. Men vissa religioner är mer lika än vad man kan tro!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • Känna till några högtider inom kristendomen, islam och judendomen och varför de firas.
 • Känna till den vanligaste symbolen för kristendomen, islam och judendomen .
 • Känna till hur kristendomen, islam och judendomens heliga böcker är uppdelade.
 • Kunna återge innehållet ur någon berättelse ur Bibel, Koranen och Tanach/Torarullarna.
 • Känna till vad kristendomen, islam och judendomens heliga byggnader kallas.
 • Kunna beskriva några platser för religionsutövande som finns i vårt närområde.
 • Känna till kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att :

 • Lyssna på texter om kristendomen, islam och judendomen och diskutera innehållet.
 • Se på filmer om kristendomen, islam och judendomen.
 • Skriva texter kring temat.
 • Få lyssna på berättelser om olika högtider inom de tre religionerna.
 • Se olikheter och likheter mellan kristendomen, islam och judendomen 
 • Få lära dig om några högtider och symboler för kristendomen, islam och judendomen 
 • Tillsammans med lärare prata om vilka platser för religionsutövande det finns i Ludvika och närliggande städer samt om kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • Återge innehållet i någon berättelse ur Bibeln, Koranen och Torarullarna.
 • Minst en symbol och en högtid från kristendomen, islam och judendomen 
 • Ge exempel på någon likhet och skillnad mellan kristendom, judendom och islam.
 • Berätta om någon plats i Ludvika och närliggande städer där det sker religionsutövning.
 • Berätta om kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan genom att:

 • Vara aktiv och delta i diskussioner under lektionerna.
 • Rita och skriva om de olika symbolerna och högtiderna.
 • Med hjälp av bilder återberätta berättelser från kristendom, judendom och islam.
 • Samtala och diskutera likheter, skillnader och platser där man utövar religion.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: