Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med digitala verktyg

Skapad 2020-11-11 22:20 i Persfallets förskola Hofors
Förskola
Barnen på avdelningen visar stort intresse av att använda ipaden. De pratar ofta om att de vill ”spela”. Vi vill göra barnen medvetna om vad man kan använda ipaden till förutom att spela spel och titta på youtubeklipp. Vi pedagoger kommer tillsammans med barnen utforska och undersöka appen iMovie på ett roligt och läroriktsätt

Innehåll

Syfte

Vi har som syfte att på ett roligt sätt introducera denna app som en möjlighet att ge barnen ett sätt att vandra mellan två världar för att kunna utveckla sin fantasi förmåga. Det ger barnen möjlighet att bli producenter med lärplattan som verktyg.

Barnet ensamt eller tillsammans med andra filma, klippa och lägga till ljud. Barnen kan använda filmandet som en aktivitet i sig eller själva dokumentera och reflektera kring en händelse då blir filmandet underordnad aktiviteten.

Metod/ hur ska vi göra: Vi kommer att introducera appen iMovie där barnen själva ska få testa på att göra egna filmer utifrån deras egna intressen.

Forskning: Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapar vi förutsättningar att utveckla kreativitet. När barnen ser vad vi skapar samt vad andra barn skapar ges förutsättningar för barnen att associera detta i sitt eget skapande och i leken. När barnen sedan kan ta olika delar från det dem sett sker en dissociation. På detta sett, utifrån det sociokulturella perspektivet, skapar vi kreativitet. Desto mer erfarenhet barnen får desto mer kan de associera och dissociera, alltså utveckla deras kreativitet. Genom att vi också ska visa barnen filmerna tillsammans får de chans att associera vad andra gjort. Då stöttar vi samt skapar förutsättningar för barnen genom scaffolding att nå sin nästa utvecklingszon inom denna typ av skapande. ( Lärande i sociokulturella perspektiv 2014).

Reflektionen: Kommer att ske tillsammans med barnen framför tv skärmen och i unikum.

Dokumentation: Vi använder oss av Unikum som dokumentations verktyg där vi reflekterar och analysera tillsammans med barnen och oss pedagoger i mellan.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: