Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jaget- Känslor

Skapad 2020-11-12 07:35 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Förskola
Elinebergs förskolor arbetar med fokus på målet “Barn är delaktiga och har inflytande i sitt lärande.”. Genom att ständigt ha läroplan, barnkonventionen och de globala målen i våra tankar skapar vi förutsättningar för projektarbete där barnens inflytande och delaktighet verkligen får utrymme. För oss är det på riktigt.

Innehåll

JAGET- Känslor

Bakgrund: Under vår både introduktionen och under inventeringen så har vi och barnen märkt att det finns många olika känslor hos barnen. Känslan att bli lämnad, när vi gör något roligt, när mamma eller pappa kommer och hämtar. Under dagen så kommer det olika känslorna fram och vi vill att barnen ska känna att alla känslor som barnet har är bra att ha och att visa.

Vi vill ha fokus på barnet och barnets Jaget. Vi kommer att jobba med barnets känslor på olika sätt.

Syfte: Med förskolan mål att "barn är delaktiga och har inflytande i sitt lärande".

Metod: Projektet kommet att genomsyras av barnens inflytande, barnets trygghet, känslor samt sitt lärande framåt under denna tiden. Vi vill stärka barnet i deras utveckling samt uppmärksamma barnkonventionen, de 17 globala målen och läroplanen tillsammans med barnen.

 

Detta vill vi styrka hos barnen:

- deras trygghet

- Barnens självkänsla och självförtroende. 

- känslor

- rutiner

 

Hur vi vill jobba med detta?

Metoder:

- Genom att följa våra barn, deras inflytande och viljor.

- leka, upptäcka

- Vi kommer att använda oss av material på förskolan, naturen, omgivningen samt våra tekniska verktyg.

- Vi kommer tillsammans med barnen vara ute den största delen av dagen, upptäcka naturen med sinnena och med känslorna. Naturen är i ett stadium av förändning hela tiden och det vill vi upptäcka med barnen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: