Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A kapitel 2

Skapad 2020-11-12 11:21 i Spängerskolan Kristianstad
Här är målen, undervisningen och bedömning för Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik
När du har arbetat med det här kapitlet skall förstå hur addition och subtraktion hör ihop. Kunna subtrahera och addera områden med tal mellan 0 - 10 000.

Innehåll

Mål kapitel 2

 

Kapitel 2 Addition och subtraktion:

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter

 

 

Bedömning

Bedömning sker utifrån diagnos, mattetest och arbetet i klassrummet och dokumenteras i matrisen nedan.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en matteskiss eller visa hur du provar dig fram till en lösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris till Matteborgen 4A

2:1 Kapitel 2 Addition och subtraktion
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder.
Du kan addera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder.
Du har goda kunskaper i att addera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
2:2
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du behöver hjälp av en kamrat eller vuxen då du subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du kan subtrahera algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för subtraktion.
Du har goda kunskaper i att subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
2:3
Du ska kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du kan använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
Du har goda kunskaper då du använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.
2:4
Du ska förstå hur likhetstecknet används.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska förklara innebörden av likhetstecknet.
Du har förstår för likhetstecknets betydelse.
Du har god förståelse för likhetstecknets betydelse.
2:5
Du ska känna till begreppen som hör till kapitlet; addition, addera, summa, likhetstecken, subtraktion, subtrahera, skillnad, fler och färre
Du kan med hjälp av en kamrat eller vuxen förklara begreppen som hör till kapitlet.
Du kan förklara begreppen som hör till kapitlet;
Du har goda kunskaper om begrepp som hör till kapitlet.
2:6
Du ska kunna bedöma om svaret är rimligt.
Du behöver hjälp av en kamrat eller en vuxen då du ska bedöma om svaret är rimligt.
Du kan bedöma om svaret är rimligt.
Du har goda kunskaper då du bedöma om svaret är rimligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: