Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar resa

Skapad 2020-11-12 12:28 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 7 Kemi Biologi Fysik
Vi måste börja tänka mer ur ett hållbart perspektiv. Vi förbrukar jordens resurser mer än vad vi behöver. Uppgiften är att planera en klimatsmart resa.

Innehåll

En miljövänlig resa

I detta arbetet kommer eleverna få använda sina kunskaper kring en hållbar utveckling för att ta ställning kring olika val inför en resa. 

Uppgift: du ska planera en resa för dig och en vän. Du ska göra val inför resan utifrån hållbar utveckling. Du ska tänka utifrån tre olika perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Du skriver i google classroom, under uppgiften ”En miljövänlig resa”.

Varför ska vi tänka utifrån hållbart perspektiv? Jo, för att vi vill att jorden och allt liv här ska leva och må bra, i lång tid framöver. Vi måste alltså tänka på de val vi gör, både de långsiktiga och kortsiktiga. Så vi tar vårt ansvar för vår planet och allt liv här, både för dagen men också för framtiden.

Du ska:

--> Välja ut ett resmål (utanför Norden)

·       Beskriva hur ni tar er dit – transport

-          Varför väljer du detta transportmedel? Varför är detta transportmedel bra för miljön?

·       Berätta om en aktivitet ni ska göra där.

-          Varför väljer du denna aktivitet?  Varför är denna aktivitet bra för miljön?

·       Berätta vad ni ska äta till middag en kväll.

-          Varför väljer du denna middag?  Varför är denna mat bra för miljön?

--> Ha källförteckning över dina källor. Var källkritisk och beskriv varför du valt just dessa källor.

--> Tänk på att se ur flera perspektiv; miljön, sociala och ekonomiska.

 

 

Du kan göra val som är dåliga för miljön, t.ex. flyga flygplan. Men beskriv då varför det är dåligt och varför du väljer det ändå.

 

 

Matriser

Fy Bi Ke
Resa med gott samvete

E
Exempel: Vad har du valt för transportmedel? Kort om varför. Använder inte så många naturvetenskapliga begrepp och har en något otydlig struktur.
C
Exempel: Tydlig redovisning för varför du valt just det transportmedlet. Kopplar det till t.ex. växthuseffekten. Använder sig av naturvetenskapliga begrepp och har till stor del struktur i sin text.
A
Exempel: Diskuterar valet av transportmedlet ur olika perspektiv. Fördelar och nackdelar. Kan du tänka både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv? Använder med säkerhet naturvetenskapliga begrepp och har en tydlig struktur i sin text.
Diskussion
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Källhänvisning och källkritik
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Begrepp och kunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Människans påverkan
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen, hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön samt hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen, hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön samt hur människa och teknik påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen, hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön samt hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: